Het Caseload-model

Het caseload-model betekent in onze visie:

  • Eén vaste verloskundige per zwangere. Je ziet minimaal 80% van de tijd tijdens zwangerschap, bevalling en kraambed dezelfde verloskundige.
  • Eén vaste verloskundige is achterwacht. Je ziet maximaal 20% van de tijd de tweede verloskundige.
  • Maximaal 2 verloskundigen* tijdens het hele traject van intake tot en met kraambed.
  • Voldoende tijd per vrouw: minimaal 90 minuten per intake en minimaal 30 minuten per zwangerschapscontrole.
  • Het aanbieden van continue begeleiding vanaf de actieve fase van de bevalling (meestal rond 3-4 cm ontsluiting).
  • Maximaal 60 bevallende vrouwen per verloskundige per jaar zodat er voldoende tijd is per zwangerschap en bevalling.
    *Met continue zorg door maximaal twee verloskundigen wordt bedoeld alle planbare zorg inclusief de verloskundige die oproepbaar is voor bevallingen en spoed. Bij ziekte en overmacht kan inzet van een derde verloskundige nodig zijn. 
De uitvinding van het Caseload-model in de verloskunde

Het caseload-model werd uitgevonden in Nieuw-Zeeland in 1990. Het Nederlands geboortezorgmodel was een belangrijk voorbeeld voor de Nieuw-Zeelandse minister van gezondheidszorg die een variatie van dit model invoerde. Het verschil met Nederland is dat het aantal zwangeren per verloskundige (= caseload) veel kleiner is, vrouwen een vaste verloskundige hebben en meer tijd krijgen bij de verloskundige. In Nederland ziet een fulltime werkende verloskundige 100 zwangere vrouwen per jaar, in Nieuw-Zeeland is dit 60.
In Canada werd in 1993 een nieuw model verloskunde ingevoerd dat erg lijkt op het Nieuw-Zeelandse model. Ook hier was Nederland weer het grote voorbeeld maar werd, net als in Nieuw Zeeland, gekozen voor een vaste verloskundige en een kleinere caseload per verloskundige.

Meerdere landen volgen inmiddels Nieuw-Zeeland en Canada en introduceren het caseload-model met continue begeleiding van de bevalling als keuzeopties voor zwangere vrouwen. In Nederland is er een kleine maar groeiende groep verloskundigen die vrouwen laten kiezen voor continue begeleiding van de zwangerschap (één vaste verloskundige met één vaste achterwacht) en continue begeleiding van de de baring (een bekende verloskundige die blijft).

Inmiddels blijkt uit onderzoek dat het caseload-model werkt: vrouwen zijn meer tevreden en de uitkomst van de zwangerschap en bevalling is beter. Doordat minder vrouwen zorg van een gynaecoloog nodig hebben is deze zorg goedkoper, ondanks dat het per vrouw iets meer tijd vraagt. Het zou goed zijn als de Nederlandse overheid dit erkent en regelt dat vrouwen in Nederland meer aandacht en tijd krijgen bij álle verloskundigen.