“The relationship formed between the mother and the midwife over the pregnancy seems to be having a really big impact”

[Prof. Helen McLachlan]

Er zijn de afgelopen 20 jaar wereldwijd meerdere onderzoeken geweest die laten zien dat de kans op complicaties kleiner is als vrouwen worden begeleid door één vaste verloskundige. We geven hier drie onderzoeken als voorbeeld:

1. In Nederland deed Yvonne Fontein in 2010 onderzoek naar de resultaten van solo en duo praktijken enerzijds en praktijken met drie of meer verloskundigen anderzijds.
Dit onderzoek toont aan dat vrouwen met één of twee verloskundigen meer vertrouwen hebben in hun verloskundige en meer tevreden zijn na de bevalling. De bevalling verloopt gemiddeld beter met minder verwijzingen naar de gynaecoloog en minder medische ingrepen. Vrouwen die kiezen voor thuis bevallen hebben meer kans op het thuis afmaken van de bevalling. Tenslotte blijkt uit dit onderzoek dat de kans op het krijgen van een verloskundige bij de bevalling die je niet kent in praktijken met vijf of meer verloskundigen oploopt tot 30%.

Link naar het onderzoek

2. Australisch onderzoek van Helen McLachlan uit 2012 laat zien dat vrouwen die bijgestaan worden door een vaste verloskundige een betere uitkomst hebben van de bevalling.

  • Zij hadden 22 procent minder kans op een keizersnede.
  • Zij vroegen minder vaak om een ruggenprik (12 procent minder).
  • Het aantal opnames van pasgeboren baby’s daalde met 37 procent.
    In dit onderzoek bepaalde het lot of een vrouw door een team of door één vaste verloskundige werd begeleid. Bij controle in een team was er minder vertrouwen in de zorgverlener. Dit leidde tot eerder vragen om pijnstilling en meer medische ingrepen.
    In dit onderzoek bepaalde het lot of een vrouw door een team of door één vaste verloskundige werd begeleid. Bij controle in een team was er minder vertrouwen in de zorgverlener. Dit leidde eerder vragen tot een pijnstillingswens en meer medische ingrepen.

Link 1 naar het onderzoek en Link 2

3. Een systematic review van het Cochrane Institute in 2016 liet dezelfde bevindingen zien: meer tevredenheid bij vrouwen en minder onnodige interventies.

“This review suggests that women who received midwife-led continuity models of care were less likely to experience intervention and more likely to be satisfied with their care with at least comparable adverse outcomes for women or their infants than women who received other models of care.”

Link naar het onderzoek.